Duke4.net Forums: Status Updates - Duke4.net Forums

Jump to content


Recent Actions

  1. All Updates
  2. Member's Updates
Alan's Photo

Alan  Jeg tror (eller håper) at jeg har endelig fikset datamaskin min. I noen dager skal jeg skønne.

Aug 20 2013 06:09 PM

Alan's Photo

Alan  Det synes at jeg skal aldri ha en datamaskin som går.

Aug 20 2013 03:22 AM

Alan's Photo

Alan  Jeg har skrevet så mye koder til hjemmesiden min. Fortsatt trengs det mer arbeid før det er klar, og før jeg kan håpe å få en jobb i Norge må jeg forbedre på Norsk min (og Svensk kanskje). Og i morgen skal jeg flytte til den nye leiligheten. Så mye å gjøre!

Aug 09 2013 11:12 AM


All copyrights and trademarks not owned by Voidpoint, LLC are the sole property of their respective owners. Play Ion Fury! ;) © Voidpoint, LLC

Enter your sign in name and password


Sign in options